THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TOC CheckPoint Sensor

  • Thiết bị phân tích TOC dòng CheckPoint Sensor
  • Hãng: Suez WTS Analytical Instruments
  • Sử dụng đo liên tục hoặc đo từng mẫu trong cùng 1 thiết bị
  • Màn hình hiểu thị và tài liệu có sẵn tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật
  • Hệ bơm kín phù hợp với hệ thống và hiệu chuẩn.
  • Chứng chỉ IQ/OQ/PQ được cung cấp
  • Biểu đồ TOC thân thiện cho người dùng
  • Lưu trữ được 28,800 bản ghi dữ liệu TOC bằng USB
0963 862 156

Contact to us